پاورپوینت گاستریت

پاورپوینت گاستریت

پاورپوینت-گاستریتقسمتی از اسلایدها:

•اولسر د ئودنوم یا ژوژنوم در اثر گاسترینوما(تولید کننده گاسترین)بیشتر در سلولهای پانکراس،دئودنوم،معده،قوس طحال،غدد لنفاوی

•اکثرا:یک تومور دارند 70-50 % بدخیم هستند

•اکثرا :در مردان در هر سنی هست

•50- 20سال شایعتر است

1درد شکم(شبیه اولسر دئودنوم) 2-اسهال 3-استئاتوره

همراه اسهال در نتیجه عبور مقادیر زیاد اسید به دئودنوم

استئاتوره در نتیجه فقدان لیپاز پانکراس برای هضم چربی غذا

در نتیجه به علت موارد بالا :اختلال الکترولیتی بخصوص در

Na- K

هلیکو باکتر پیلوری عامل خطری برای بروز این سندرم به شمار نمی آید.

فهرست مطالب واسلایدها:

گاستریت : Gastritis

انواع گاستریت:حاد-مزمن

پاتوفیزیولوژی

علایم گاستریت

تشخیص

درمان

فرایند پرستاری

مداخلات

تامین تعادل مایع و الکترولیت ها

زخم پپتیک peptic ulcer

دو نوع رسپتور هیستامینی بدن

انواع واگوتومی

مزایای واگوتومی پروگزیمال

آنترکتومی

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *