نقش میتوکندری و تغییرات آن طی اسپرماتوژنز

نقش میتوکندری و تغییرات آن طی اسپرماتوژنز

نقش میتوکندری و تغییرات آن طی اسپرماتوژنز

تقریبا نیمی از موارد ناباروری مربوط به مردان است، چندین علل اصلی برای ناباروری مردان وجود دارد اما بسیاری از موارد آن ایدیوپاتیک هستند که نشانگر درک غیردقیق فرایند اصلی اسپرماتوژنز و میکانیسم های تنظیم کننده مربوط به آن است. اخیرا توجه به سمت موارد ژنتیکی جلب شده با گسترش یک حوزه جدید ابزارهای تکنیکی مدرن مشخص شده است که ژنها نقش مهمی در ایجاد ناباروری مردان دارند.دلایل ژنتیکی ناباروری مردان از ناهنجاریهای کروموزومی تا اختلالات تک ژنی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *