مقایسه برخی از بازه های اطمینان برای برآورد ضریب تغییرپذیری یک جامعه آماری

مقایسه برخی از بازه های اطمینان برای برآورد ضریب تغییرپذیری یک جامعه آماری

مقایسه برخی از بازه های اطمینان برای برآورد ضریب تغییرپذیری یک جامعه آماری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: A comparison of some confidence intervals for estimating the population coefficient of variation: a simulation study عنوان فارسی: مقایسه برخی از بازه های اطمینان برای برآورد ضریب تغییرپذیری یک جامعه آماری: مطالعه شبیه سازی چکیده این مقاله بر اساس متدهای پارامتریک، غیرپارامتریک و روش های تعدیل یافته به بررسی تعداد زیادی از بازه های اطمینان پرداخته است تا از این طریق ضریب تغییرپذیری جامعه را ارزیابی کند. به همین دلیل یک مطالعه شبیه سازی صورت گرفته است تا عملکردهای مربوط به برآوردگرهای بازه ای جدید و موجود با همدیگر مقایسه شوند. در این مطالعه، تعداد زیادی از بازه ها از طریق ارزیابی واریانس با میانه (به جای ارزیابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *