مقاله ترجمه شده مقاومت گل آفتابگردان در برابر اواو میسیت زیست پرور

مقاله ترجمه شده مقاومت گل آفتابگردان در برابر اواو میسیت زیست پرور

مقاله ترجمه شده مقاومت گل آفتابگردان در برابر اواو میسیت زیست پرور

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Resistance of sunflower to the biotrophic oomycete Plasmopara halstedii is ssociated with a delayed hypersensitive response within the hypocotyls عنوان فارسی: مقاومت گل آفتابگردان در برابر اواو میسیت زیست پرور چکیده اواومیسیت زیست پرورشی پلاسموپارا هالستید عامل غیرمنتظره ی سفیدک کرکی در گل آفتابگردان است. آن به الیاف ریشه ی آسیب پذیر و مقاوم گل آفتابگردان نفوذ می کند و از طریق زیرلپه ها به سمت قسمت بالایی نهال رشد می کند. تجزیه و تحلیل RT-PCR نشان داده است که مقاومت مربوط به فعال سازی ژن hsr203j مانند می شود که شاخص مولکولی واکنش ازدیاد حساسیت در تنباکو است. تعداد صفحات انگلیسی: 11 تعداد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *