مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و شخصیت در بین مدرسان

مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و شخصیت در بین مدرسان

مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و شخصیت در بین مدرسان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: A study of the relationship between EQ and personality among lecturers at a research university عنوان فارسی: مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و شخصیت در بین مدرسان در یک دانشگاه تحقیقاتی چکیده هدف اصلی این تحقیق، تعیین رابطه هوش هیجانی و ویژگی های شخصیت مدرسانی است که به عنوان مدیران یک دانشگاه تحقیقاتی در مالزی، به خصوص در دانشگاه ملی مالزی می باشند. رابطه بین هوش هیجانی و هر یک از ویژگی های شخصیت از جمله روان پریشی، برونگرایی، روان رنجورخویی و دروغ گویی تعیین شده اند. از یک نمونه 120 نفری مدرسان استفاده شده و داده ها نیز با بکارگیری پرسشنامه شخصیتی آیزنک نسخه کوتاه ویرایش شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *