مدل سازی گرمایی و جرمی برای کاربردهای ایمنی میکروبی غذا در صنایع گوشتی

مدل سازی گرمایی و جرمی برای کاربردهای ایمنی میکروبی غذا در صنایع گوشتی

مدل سازی گرمایی و جرمی برای کاربردهای ایمنی میکروبی غذا در صنایع گوشتی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Heat and Mass Transfer Modeling for Microbial Food Safety Applications in the Meat Industry: A Review عنوان فارسی: مدل سازی گرمایی و جرمی برای کاربردهای ایمنی میکروبی غذا در صنایع گوشتی: مرور چکیده درجه حرارت یکی از عوامل مهم و موثر در رشد میکروبی در صنایع گوشتی بوده و از اینرو از جمله پارامترهایی است که برای ایمنی غذا در صنایع گوشتی بسیار مورد توجه قرار می گیرد. در چند دهه اخیر، مدل سازی گرمایی و تغییر جرمی در محصولات غذایی مورد توجه ویژه در صنایع گوشتی قرار گرفته است به طوری که می توان با مدلهای میکروبی پیش بینی شده و در نهایت با مدلهای ارزیابی خطر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *