سابلیمینال رفع غرور و خود پسندی

سابلیمینال رفع غرور و خود پسندی

سابلیمینال رفع غرور و خود پسندی

غرور به حالت و احساسی گفته می شود که در آن شخص برای خود ارزشِ بسیار زیادی قائل است و در برابرِ تواضع و نیستی بکار می رود. درموارد حاد غرور، شخص از همه کس و همه چیز خود را بالاتر می داند. همچنین شخص می تواند نسبت به کسی یا گروهی یا ملتی یا چیزی خاص، غرور کند. غرور در مسیحیت به عنوانِ یکی از گناهان هفتگانه شمرده می شود. خودبزرگ بینی و دیگرکوچک جلوه دهی نیز جزوِ غرور یا بر اثرِ آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *