دانلود پاورپوینت Pharmacology(Pharmakon+logos)

دانلود پاورپوینت Pharmacology(Pharmakon+logos)

دانلود-پاورپوینت-pharmacology(pharmakon-logos)دانلود پاورپوینت Pharmacology(Pharmakon+logos)
تعداد اسلایدها:10
نوع فایل: پاورپوینت
Powder
Tablet (Tab.EC,MC,SR)
Suppository (Supp.)
Rectal or vaginal
Injection ( Amp. , Vial )
Inhalation
Spray
Plaster

Syrup
Elixir
Suspension (susp.)
Lotion
Ointment (oint.)
Cream
Glycerite
Capsule (Cap)
Soft gel

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *