دانلود پاورپوینت اخلاق در هوش مصنوعی و ربات ها

دانلود پاورپوینت اخلاق در هوش مصنوعی و ربات ها

دانلود-پاورپوینت-اخلاق-در-هوش-مصنوعی-و-ربات-هادانلود پاورپوینت اخلاق در هوش مصنوعی و ربات ها

تعداد اسلایدها:10

نوع فایل: پاورپوینت

•محققان تحقيق در عمليات در مـورد نحـوه انجـام كـار در سـازمان هـا بـه مـديرا ن كمـك مـي كننـد و تصميمات شـان صـرفاً بـر مبنـاي كارايي و اثربخشـي ارزيـابي مـي شـود . در محـيط كسـب و كـار جهـاني امـروز، سـازمان هـا بـا مسـائل پيچيـده اي مواجـه همـين خـاطر رويكردهـاي اخلاقـي توجـه محققـان زيـادي را بـه خـود جلـب كـرده اسـت.

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *