دانلود مقاله موضوع :شبیه سازی وضعیت تغییرشکل سیب در اثر سقوط بوسیله روش اجزای محدود(word+pdf+ppt)

دانلود مقاله موضوع :شبیه سازی وضعیت تغییرشکل سیب در اثر سقوط بوسیله روش اجزای محدود(word+pdf+ppt)

دانلود مقاله موضوع :شبیه سازی وضعیت تغییرشکل سیب در اثر سقوط بوسیله روش اجزای محدود(word+pdf+ppt)

عنوان فارسی مقاله:
شبیه سازی وضعیت تغییرشکل سیب در اثر سقوط بوسیله روش اجزای محدود
عنوان انگلیسی مقاله:
Deformation behaviour simulation of an apple under drop case by finite element method
نویسندگان:
H. Kursat Celik a, Allan E.W. Rennie b, Ibrahim Akinci
مترجم: 
نعیم یاری شیراز
تعدادصفحات:word=7,pdf=6,ppt=20
نوع فایل:pdf,word,ppt
حجم:5مگ
چکیده انگلیسی مقاله:
This study focuses on the deformation behaviour of organic materials under a drop case. A Golden Delicious apple was chosen as the sample organic material. A three-dimensional (3D) scanner, high speed camera and finite element method (FEM) simulations were utilised to…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *