دانلود مقاله مسائل روش شناختی در تحقیقات نیت سوت زدن: پرداختن به سوگیری مطلوبیت اجتماعی و سوگیری اثر

دانلود مقاله مسائل روش شناختی در تحقیقات نیت سوت زدن: پرداختن به سوگیری مطلوبیت اجتماعی و سوگیری اثر

دانلود-مقاله-مسائل-روش-شناختی-در-تحقیقات-نیت-سوت-زدن-پرداختن-به-سوگیری-مطلوبیت-اجتماعی-و-سوگیری-اثردانلود مقاله مسائل روش شناختی در تحقیقات نیت سوت زدن: پرداختن به سوگیری مطلوبیت اجتماعی و سوگیری اثر نظم

موضوع انگلیسی:Methodological issues in whistle-blowing intentions research:
addressing the social desirability bias and order effect bias
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:7
سال انتشار:2014

چکیده
The issues of social desirability bias and order effect bias are common problems in ethics. Methodologically, these two problems
may weaken the study’s validity and reliability thus, making the results of the study invalid. Utilizing vignettes in whistleblowing research may further add to these problems as the case scenario in the vignettes may enhance respondents’ social
desirability bias and the sequence of presentation order of vignettes may then present the problem of vignettes’ order effect bias.
The paper addresses these two problems by statistically examining the effects of these two types of bias within the study of
whistle-blowing intentions.

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *