دانلود مقاله سفرهای مجازی با یادگیری پرسشگری و تفکر انتقادی فرایند: یک مدل یادگیری برای افزایش یادگی

دانلود مقاله سفرهای مجازی با یادگیری پرسشگری و تفکر انتقادی فرایند: یک مدل یادگیری برای افزایش یادگی

دانلود-مقاله-سفرهای-مجازی-با-یادگیری-پرسشگری-و-تفکر-انتقادی-فرایند-یک-مدل-یادگیری-برای-افزایش-یادگیدانلود مقاله سفرهای مجازی با یادگیری پرسشگری و تفکر انتقادی فرایند: یک مدل یادگیری برای افزایش یادگی

موضوع انگلیسی:Virtual Field Trips with Inquiry learning and Critical Thinking
Process: A Learning Model to Enhance Students’ Science Learning
Outcomes
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2015

چکیده
این مقاله با هدف ارائه یک مدل یادگیری با استفاده از سفرهای مجازی (VFTs) با یادگیری پرسشی و فرآیند تفکر انتقادی
بر اساس تحقیق و توسعه ، نتایج یادگیری علوم دانش آموزان متوسطه دوم را افزایش دهید. فاز 1 این مقاله
روند توسعه یک مدل یادگیری را نشان داد و مرحله 2 نتیجه پیاده سازی را در مقطع راهنمایی نشان داد
دانش آموزان مدرسه پس از اجرا ، مدل یادگیری با استفاده از داده های کیفی مشاهده ، نظر دانش آموزان ، مورد بازنگری قرار گرفت
از نظرسنجی و ارزیابی از متخصصان. ابزارهای تحقیقی مورد استفاده برای ارزیابی نتایج یادگیری علوم ، آزمون بودند
برای ارزیابی مهارت های دانش آموزان در زمینه نگاشت مفهوم ، بازیابی اطلاعات ، ارتباط معنی دار و تفکر انتقادی.
نمونه ها 104 معلم علوم ، 26 کارشناس آموزش علوم ، 31 دانش آموز کلاس هشتم متوسطه و
5 کارشناس طراحی آموزشی این مدل یادگیری VFT با یادگیری پرسشگری و فرآیند تفکر انتقادی شامل پنج مدل بود
اجزای اصلی: 1) محتوا و فعالیت ها ، 2) رسانه ها و منابع VFT (کلیپ های ویدئویی ، تصاویر ، انیمیشن ها ، خاطرات آنلاین ،
کاربرگ ، برگه فعالیت و بازی) ، 3) کارشناسان منابع سفرهای میدانی ، 4) یک سیستم مدیریت یادگیری برای مجازی
سفر میدانی ، و 5) ارزیابی و ارزیابی. سه مرحله فعالیتهای یادگیری وجود داشت: 1) استفاده از فعالیتهای VFT (1
هفته) ، 2) در طول فعالیتهای VFT (2 هفته) و 3) پس از استفاده از فعالیتهای VFT (2 هفته). همه مراحل شامل 6 یادگیری بود
مراحل: مشارکت ، تحقیق و اکتشاف ، توضیح ، نتیجه گیری ، تفصیل و ارزیابی. نتایج کاوش
اثربخشی مدل یادگیری VFTs از یک گروه پیش آزمون پس آزمون طرح آزمایشی تجربی نشان داد که دانش آموزان
نتایج یادگیری علوم نمرات پس آزمون را به میزان قابل توجهی بالاتر از پیش آزمون در سطح معنی داری 05/0 و پنج
ارزیابی کارشناسان قبل و بعد از آزمایش مدل در سطح بالا مناسب بود

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *