دانلود مقاله استفاده از اپیدمیولوژی مشارکتی برای بررسی گزینه های مدیریت و اهمیت نسبی بیماریهای منتقل

دانلود مقاله استفاده از اپیدمیولوژی مشارکتی برای بررسی گزینه های مدیریت و اهمیت نسبی بیماریهای منتقل

دانلود-مقاله-استفاده-از-اپیدمیولوژی-مشارکتی-برای-بررسی-گزینه-های-مدیریت-و-اهمیت-نسبی-بیماریهای-منتقلدانلود مقاله استفاده از اپیدمیولوژی مشارکتی برای بررسی گزینه های مدیریت و اهمیت نسبی بیماریهای منتقل

موضوع انگلیسی:Using participatory epidemiology to investigate management options
and relative importance of tick-borne diseases amongst transhumant
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار: 2015

چکیده

یک مطالعه اپیدمیولوژیک مشارکتی (PE) با نگهبانان دام در موروتو و کوتیدو انجام شد
مناطق ، منطقه کاراموجا ، اوگاندا ، بین اکتبر و دسامبر 2013 برای تعیین مدیریت
گزینه ها و اهمیت نسبی بیماریهای منتقله از طریق کنه (TBDs) در بین گاوهای زبو در حال گذر. داده ها
این مجموعه شامل 24 بحث گروهی متمرکز (هر یک شامل 8 تا 12 نفر) در 24 منطقه محل سکونت بود
(manyattas) ، مصاحبه های کلیدی اطلاع رسان (30) ، مشاهده مستقیم ، مرور داده های نظارتی ، بالینی
معاینه و تأیید آزمایشگاهی موارد TBDs. روشهای مورد استفاده در بحثهای گروهی شامل می شود
مصاحبه های نیمه ساختار یافته ، رتبه بندی ساده ، رتبه بندی زوجی ، نمره گذاری ماتریسی ، شمع بندی متناسب و
نقشه برداری مشارکتی نتایج مقایسه زوجی نشان داد که بیماریهای به نام Ngakarimojong ،
lokit (تب ساحل شرقی ، ECF) ، لوپید (آناپلاسموز) ، لوکوی (پلوروپنومونی واگیردار گاو ، CBPP) ،
lokou (آب قلب) و lokulam (babesiosis) ، مهمترین بیماریهای گاو در نظر گرفته شدند
Moroto به این ترتیب ، در حالی که ECF ، آناپلاسموز ، تریپانوزوموز (ediit) ، CBPP و اسهال غیر اختصاصی
(loleo) در کوتیدو مهم ترین بود. توافق قوی بین گروه های مطلع (ضریب مطابقت کندال W = 0.568 و 0.682 ؛ p <0.001) در رتبه بندی زوجی نشان داد که بیماری ها
یک مشکل رایج در مناطق انتخاب شده است. تب ساحل شرقی دارای بالاترین نمره متوسط ​​برای بروز (18) بود
[محدوده: 2 ، 33]) در موروتو ، به دنبال آناپلاسموز (5/17 درصد [8،32]) و CBPP (9 درصد [1،21]). اکثر حیوانات
که از ECF ، آناپلاسموز ، آب قلب و بابزیوز رنج می برد ، به عنوان نمرات میانی مربوطه فوت کرد
نرخ مرگ و میر موردی (CFR) 89.5٪ (42 ، 100) ، 82.8٪ (63 ، 100) ، 66.7٪ (20 ، 100) و 85.7٪ (0 ، 100) بود.
در Kotido ، بیماریهای با نمرات بروز بالا ECF (21٪ [6،32]) ، آناپلاسموز (17٪ [10،33]) و
تریپانوزوموز (8 [[2،18]). CFRs برای ECF و آناپلاسموز 81.7 ((44 ، 100) و 70.7 ((48 ، 100) بود

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *