حذف موثر و کارآمد واکنش پذیر سیاه 5 از محیط آبی

حذف موثر و کارآمد واکنش پذیر سیاه 5 از محیط آبی

حذف موثر و کارآمد واکنش پذیر سیاه 5 از محیط آبی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Efficient removal of Reactive Black 5 from aqueous media using glycidyl methacrylate resin modified with tetraethelenepentamine عنوان فارسی: حذف موثر و کارآمد واکنش پذیر سیاه 5 از محیط آبی با استفاده از رزین متاکریلات گلیسیدیل اصلاح شده (تغییریافته) با تترااتیلن پنتامین چکیده رزین متاکریلات گلیسیدیل/ متیلن بیس آکریل آمید لود شده (بارگذاری شده) با لیگاند تترااتیلن پنتامین تهیه و بررسی قرار گرفت. ویژگی جذب رزین به دست آمده نسبت به واکنش پذیر سیاه 5 (RB5) از محلول های آبی در شرایط آزمایشی مختلف با استفاده از روش های بچ (Batch) و ستون ایجاد شد. مکانیسم تعامل بین RB5 و سایت های فعال رزینی مورد بحث قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *