تعیین هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای در روغن های خوراکی

تعیین هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای در روغن های خوراکی

تعیین هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای در روغن های خوراکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in edible oils and barbecued food by HPLC/UV–Vis detection عنوان فارسی: تعیین هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای در روغن های خوراکی و غذایی کباب شده توسط تشخیص HPLC/UV-VIS چکیده تعیین نه هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای در ذرت، آفتابگردان، روغن زیتون و گوشت کباب (بریان) شده و ماهی توسط روش HPLC/UV-VIS توصیف شده است. روش استخراج شامل صابونی شدن، استخراج مایع-مایع و در نهایت خالص سازی PAH از طریق ستون سیلیکا-آلومینیوم خانگی بود. تعیین کروماتوگرافی بر اساس جداسازی ستون PAH و ODS و محاسبه در 254nm بود. تعداد صفحات انگلیسی: 7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *