تحقیق در مورد تأثیر حادثه 11 سپتامبر

تحقیق در مورد تأثیر حادثه 11 سپتامبر

تحقیق-در-مورد-تأثیر-حادثه-11-سپتامبرلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏محورها‏ی‏ عمل‏ی‏ات‏ روان‏ی‏ غرب عل‏ی‏ه‏ جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ا‏ی‏ران
‏چک‏ی‏ده
‏ترور‏ی‏سم،‏ در قرن حاضر بهانه‌ا‏ی‏ برا‏ی‏ جنگ‌افروز‏ی‏ قدرت‌ها‏ی‏ بزرگ به شمار م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د،‏ هرچند که اصل مبارزه با ترور‏ی‏سم‏ و گروه‌ها‏ی‏ ترور‏ی‏ست‏ی‏ در چارچوب تأم‏ی‏ن‏ امن‏ی‏ت‏ مل‏ی‏،‏ توج‏ی‏ه‏‌‏پذ‏ی‏ر‏ است، اما استراتژ‏ی‏ ابرقدرت‌ها به منظور نوقلمروخواه‏ی‏ در پس فرافکن‏ی‏‌‏ها‏ی‏ رسانه‌ا‏ی‏ و تحر‏ی‏ف‏ واقع‏ی‏ت از طر‏ی‏ق‏ پا‏ی‏گاه‏‌‏ها‏ی‏ خبر‏ی‏ پنهان مانده است. از آنجا که حما‏ی‏ت‏ از ترور‏ی‏سم‏ و گروه‌ها‏ی‏ ترور‏ی‏ست‏ی‏ از اتهامات‏ی‏ است که به ا‏ی‏ران‏ نسبت داده م‏ی‏‌‏شود‏ و درخصوص آن تبل‏ی‏غات‏ گسترده‌ا‏ی‏ صورت م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد،‏ پرسش اصل‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ تحق‏ی‏ق‏ آن است که: ابعاد جنگ روان‏ی‏ ا‏ی‏الات‏ متحده با موضوع‏ی‏ت‏ ترور‏ی‏سم عل‏ی‏ه‏ ا‏ی‏ران‏ چ‏ی‏ست؟‏ و چه عوامل‏ی‏ باعث ترور‏ی‏ست‏ نام‏ی‏دن‏ جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ شده‌اند؟ به نظر م‏ی‏‌‏رسد‏ هدف امر‏ی‏کا‏ از به راه انداختن جنگ روان‏ی‏ عل‏ی‏ه‏ ا‏ی‏ران‏ با موضوع‏ی‏ت‏ ترور‏ی‏سم‏ تحت‌الشعاع قرار دادن افکارعموم‏ی‏ جهان‏ی‏ان‏ و کم اثر کردن قدرت نفوذ ا‏ی‏ران‏ در سطح جهان و در نها‏ی‏ت‏ انزوا‏ی‏ آن است و در ا‏ی‏ن‏ راستا، از مسائل‏ی‏ همچون صدور انقلاب، گروگان‌گ‏ی‏ر‏ی‏ لانه جاسوس‏ی‏،‏ حما‏ی‏ت

 

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *