تحقیق در مورد بيماري سيب زميني 19 ص

تحقیق در مورد بيماري سيب زميني 19 ص

تحقیق-در-مورد-بيماري-سيب-زميني-19-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پژمردگي ‏ورتيسيليومي ‏سيب ‏زميني
‏اين بيماري در شرايط تك كشتي به شدت شيوع مي يابد. تراكم زياد بوته هاي حساس به بيماري نيز ممكن است موجب كمتر شدن شدت بسياري از بيماريهاي فرا گير گردد.
‏آلودگي به قارچ Verticillium alba-atrom‏ ‏وe‏ V.dahlia‏ در پنبه در شرايط كشت انبوه كاهش يافت  علت اين امر كاهش ميزان مايه تلقيح مؤثر براي ايجاد بيماري به ازاي هر بوته به نسبت افزايش تعداد بوته مي باشد ( ويليم و همكاران ، 1976 ). ديويس و اورسون ( 1986 ) رابطه پژمردگي ورتيسيليومي سيب زميني و روش هاي آبياري را مورد بررسي قرار دادند. اين محققان در مطالعه خود دريافتند كه شيوع و شدت بيماري پژمردگي ورتيسيليومي در آبياري شياري در مقايسه با آبياري باراني افزايش مي يابد. مشكلات افزايش اين بيماري را در آبياري زير زميني در مقايسه با آبياري باراني نيز مشاهده كردند. در نتايج آزمايش آنها با نتايج بررسي گوتري ( 1960 ) و مك ماستر ( 1959 ) هماهنگي وجود دارد. معمولا” شدت بيماري پژمردگي ورتيسيليومي سيب زميني وابستگي زيادي به مقدار دسترسي گياه به ازت دارد. ديوس و اور سون ( 1984 ) در يافتند كه در آبياري شياري ازت اغلب در 5/7 تا 15 سانتي متري فوقاني پروفيل خاك تجمع مي يابد. در حاليكه در آبياري باراني ازت در سر تا سر پروفيل خاك توزيع يكنواخت تري داردو وقتي كه دسترسي سيستم ريشه گياهان به ازت به علت آبشويي و توزيع نامناسب كمتر شود شدت و شيوع اين بيماري افزايش مي يابد.
‏مطالعات متعدد در مورد تعيين اثرات روش هاي مختلف آبياري روي توسعه عوامل بيماري خاك زاد و شيوع آنها انجام شده است. طبق گزارش كاپيرت و همكاران ( 1994 ) انجام آبياري پيش از غده بندي سيب زميني و بعد از آن ، روي ظهور علائم بيماري مرگ زود رس سيب زميني V.dahliae‏  تاثير مي گذارد. بين شيوع بيماري و آبياري رابطه مثبت وجود دارد. در شرايط آبياري بيش از اندازه و در مرحله قبل از شروع غده بندي ، بوته ها علائم بيماري را بيشتر و زودتر نشان دارند. اين محققان نتيجه گرفتند كه تغيير دادن عمليات آبياري در طي دوره بين سبز شدن و شروع غده بندي ممكن است روش مطلوبي براي مديريت بيماري پژمردگي باشد.
‏منبع مورد استفاده
‏كتاب كنترل بيماريهاي گياهي با روش هاي زراعي

 

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *