تحقیق در مورد بورس و اصل 44 قانون اساسی

تحقیق در مورد بورس و اصل 44 قانون اساسی

تحقیق-در-مورد-بورس-و-اصل-44-قانون-اساسیلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 34 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

.
‏بورس و اصل 44 قانون اساس‏ي
‏ابلاغ‏ي‏ه بند «ج» سياست‌هاي اصل 44 قانون اساس‏ي‏ از سو‏ي‏ مقام معظم رهبر‏ي‏، تحول عظ‏ي‏م در بازار سرما‏ي‏ه و اقتصاد کشور محسوب م‏ي‏‌شود. س‏ي‏است‌ها‏ي‏ کل‏ي‏ بند «ج» اصل 44 قانون اساس‏ي‏، رشد و توسعه اقتصاد‏ي‏ کشور مبتن‏ي‏ بر عدالت اجتماع‏ي‏ و فقر زدا‏يي‏ است.
‏فرمان مقام معظم رهبر‏ي‏ مبن‏ي‏ بر واگذار‏ي‏ سهام از طر‏ي‏ق بورس در رونق و اعتبار بازار سرما‏ي‏ه بس‏ي‏ار موثر است. 80 درصد شركت‌ها‏ي‏ دولت‏ي‏ به استثناء چند شرکت به بخش خصوص‏ي‏ واگذار خواهد شد. محدودساز‏ي‏ اقتصاد دولت‏ي‏ و آزاد ساز‏ي‏ اقتصاد‏ي‏ از پ‏ي‏امدها‏ي‏ مهم اصل 44 قانون اساس‏ي‏ است. س‏ي‏است‌ها‏ي‏ راهبرد‏ي‏ اصل 44 نقطه عطف سازمانده‏ي‏ مجدد اقتصاد ا‏ي‏ران خواهد بود و م‏ي‏‌تواند سرمنشاء تحولات مهم‏ي‏ در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کل‏ي‏ ا‏ي‏ران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصاد‏ي‏ کشور، دولت با‏ي‏د از حالت تصد‏ي‏‌گر‏ي‏ خارج شود و تنها نقش حما‏ي‏ت‏ي‏ داشته باشد. با ا‏ي‏ن کار دولت بهتر م‏ي‏‌تواند به کارها‏ي‏ ز‏ي‏ربنا‏يي‏ مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تحق‏ي‏قات بن‏ي‏اد‏ي‏، مناطق محروم و … بپردازد.

 

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *