تحقیق در مورد بزهكاري نوجوان 27 ص

تحقیق در مورد بزهكاري نوجوان 27 ص

تحقیق-در-مورد-بزهكاري-نوجوان-27-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏مقدمه
‏جوانان جمعيت م‏تنابهي را‏ ‏درسطح جهان تشكيل مي دهند تخمين زده شده است كه درفاصله سالهاي 1960تا2000 افراد گروه سني 15تا24 ساله از419 ميليون نفربه‏ 1.280.000.000 بالغ خواهد گرديد‏. ‏بيشترين رقم ازاين تعداد‏ ‏در‏ ‏جهان سوم هستند ودركشورما‏ ‏ايران حدودي يك‏ ‏سوم جمعيت را‏ ‏تشكيل مي دهند‏ ‏نمي توان اين جمعيت فعال راناديده گرفت.
‏ازطرف ديگر، خانواده اولين نهادي است كه درآن كودك ديروز‏ ‏و‏ ‏نوجوان امروزبه تدريج باهنجارهاي گروهي جامعه همنوا‏ ‏مي گردد.
‏خانواده وظيفه اجتماعي كردن به مفهوم انتقال افكار‏ ‏و‏ ‏ارزشها و‏ ‏مفاهيم عميق اجتماعي به فرزندان رابرعهده دارد.دراين تحقيق به‏ ‏بررسي عوامل موثرخانوادگي دربزهكاري نوجوانان مي پردازيم.‏ ‏اماقبل ازهمه چيز‏ ‏ابتدا‏ ‏بزه و‏ ‏بزهكاري تعريف شده است وسپس به علت شناسي آن پرداخته ايم و‏ ‏از‏ ‏همه مهمتربه عوامل موثرخانوادگي اشاره‏ ‏شده است واساس تحقيق همان محور‏ ‏خانواده است كه پس ازدرنطرگرفته شدن فرضيه هاي تحقيق به بررسي موضوع بزه پرداخته ايم‏.
‏ازطرف‏ ‏ديگرضرورت انجام اين تحقيق بررسي مشكلاتي است كه موجبات ناراحتي ونابساماني اجتماع رافراهم آورده سلامت وامنيت آن را‏ ‏به مخاطره‏ ‏انداخته وحتي موجوديت جامعه رامورد تهديد قرارمي دهد‏.‏ ‏در‏ ‏واقع بررسيها نشان مي دهند كه مجرمين بزرگسال همان بزهكاران جوان‏ ‏و‏ ‏نوجوان هستند كه انحرافات دوره نوجواني آنها ادامه يافته است و‏ ‏اما‏ ‏هدف از‏ ‏انجام اين تحقيق شناخت ويژگيهاي خانوادگي نوجوانان‏ ‏بزهكاردرتهران ونيزبررسي علل بزهكاري آنان است.

 

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *