تحقیق در مورد برنامه ريزي نحـوه تهیـه برنـامه POA 12 ص

تحقیق در مورد برنامه ريزي نحـوه تهیـه برنـامه POA 12 ص

تحقیق-در-مورد-برنامه-ريزي-نحـوه-تهیـه-برنـامه-poa-12-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏ فهرست مطا لب :
‏1 ‏–‏ تعريف برنامه ريزي
‏2 ‏–‏ انواع برنا مه ريزي
‏3 ‏–‏ مشخصا ت برنامه ريزي جامع
‏4 ‏–‏ انواع برنا مه ريز ي جا مع
‏5 ‏–‏ برنا مه ريزي عمليا تي
‏6 ‏–‏ برنامه بهداشتي
‏7 ‏–‏ اجزا برنا مه بهداشتي
‏8 ‏–‏ فرايند هاي خد مت و پشتيبا ن
‏9 ‏–‏ اجزا فرايند
‏1‏0 ‏–‏ طرا حي بر نا مه بهداشتي
‏11 ‏–‏ طرا حي شبكه عليت
‏12 ‏–‏ اولويت بندي و انتخا ب يك اولويت
‏13 ‏–‏ هدف كلي
‏14 ‏–‏ اهدا ف اختصا صي
‏15 ‏–‏ تعيين استرا تژ ي
‏16 ‏–‏ تعيين فعا ليت
‏17 ‏–‏ تعريف استا ندارد و كاربرد استا ندارد ها
‏18 ‏–‏ مراحل استا ندارد نمودن فرايند (استا نداردسازي برونداد ،‏ روش اجرا ، جدول ‏استا ندارد سازي اجزا فرايند)
‏19 ‏–‏ پايش
‏20 ‏–‏ ارزشيا بي
‏21 ‏–‏ مدل زنجيره اي در برنا مه ها ي بهداشتي
‏22 ‏–‏ سطوح جمع آ وري داده ها

 

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *