تأثیر ویژگی های فردی و محیط کار بر سطوح متغیر نتایج آموزشی 

تأثیر ویژگی های فردی و محیط کار بر سطوح متغیر نتایج آموزشی 

تأثیر ویژگی های فردی و محیط کار بر سطوح متغیر نتایج آموزشی 

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: The Influence of Individual Characteristics and the Work Environment on Varying Levels of Training Outcomes عنوان فارسی: تأثیر ویژگی های فردی و محیط کار بر سطوح متغیر نتایج آموزشی چکیده این مقاله، مدلی را مورد آزمایش قرار داد که خودکارآمدی پیش آموزشی و انگیزش برای واسطه گری بین درگیری شغلی، تعهد سازمانی، شناخت محیط کاری و واکنش های آموزشی و کسب دانش فرض شده بودند. همچنین ارتباطات سلسله مراتبی بین سطوح ملاک کارآمدی آموزشی پیشنهاد شد. مجموعه ای از تجزیه و تحلیل ها این مدل را اثبات کرد. تحقیقات آتی باید چهارچوب چندسطحی را تلفیق کرده و ماهیت چند بعدی نتایج آموزشی را مورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *